EKOPROCES, reference projektů


 

Poradenství v oblasti životního prostředí, prevence závažných havárií, bezpečnostní poradce ADR

 

aktuality

ODKAZ NA NOVÝ
Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205

rychlý kontakt

Reference - výběr:

 • Účast na projektu Hodnocení environmentálního rizika pro Slovnaft, a.s. a MOL Hungarian Oil (2005),
 • Účast na projektu Hodnocení environmentálního rizika pro Barum Otrokovice, spol. s r.o. (2006),
 • Účast na projektu Analýza rizik a hodnocení environmentálních rizik pro LZ Draslovka Kolín (2006-2007),
 • Bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost Colorlak, a.s. Uherské Hradiště (2007, 2012, 2013, 2015),
 • Bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro objekt MOTIP DUPLI s.r.o., Brno – Popůvky (2007,2012),
 • Provozní řád zařízení pro nakládání s odpady, pro CVM Moravia spol. s r.o. (2007),
 • Provozní řád ČOV a Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami, pro L.A.C. Hrušovany u Brna (2007),
 • Hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. např.:
  • Sklad chloru Kralupy nad Vltavou (2008),
  • Logistické centrum v Týništi nad Orlicí (2008),
  • Výrobní hala v průmyslové zóně Holešov (2010),
  • Sklad pneumatik v areálu TOMA Otrokovice (2013),
  • Areál společnosti Zelinger, Zlín – Malenovice (2015),
  • Spolupráce na areálu pro nakládání s odpady společnosti SAKER Kroměříž (2015).
 • Účast, pod záštitou MŽP, na mezinárodním projektu "Methods of Risk Analysis for Major Industrial Accidents with Environmental Consequences“ (2007).
 • Hodnocení dopadů havarijních a dlouhodobých úniků amoniakové vody v objektu Szank Földgázüzem – Dúsító (Maďarsko), pro SLOVNAFT VÚRUP, a.s., Bratislava (2008),
 • Plán fyzické ochrany objektu, pro Fatra a.s., Napajedla (2008).
 • Analýza nakládání s chem. látkami s ohledem na legislativu REACH, pro CTS Czech Republic s.r.o., Ostrava (2008),
 • Bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. (2010, 2013),
 • Poradenství v oblasti environmentální legislativy, zpracování pravidelných přehledů environmentální legislativy ČR (včetně návrhů) pro Enhesa, Brussels – Washington, Belgie (2009, 2010),
 • Zpracování pravidelných přehledů environmentální legislativy ČR (včetně návrhů) pro Českou technologickou platformu bezpečnosti v průmyslu (2010, 2013).
 • Zpracování (aktualizace) bezpečnostní dokumentace pro společnost ASK Chemicals, Brno – Chrlice (2011, 2015),
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace pro společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s., Želatovice, objekt Chropyně (2011),
 • Poradenství pro společnost Lohmann & Rauscher, s.r.o. Slavkov v oblasti nakládání s odpadními vodami, zpracování vnitřního havarijního plánu, hodnocení ekologické újmy a havarijního plánu pro látky závadné vodám (2013, 2014),
 • Externí ekologické poradenství, bezpečnostní poradce ADR pro MOTIP DUPLI s.r.o. (průběžně),
 • D.S.D. s.r.o. Brno, poradenství v oblasti ADR (od 2014),
 • CAMPI SHOP Brno – poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi (2014),
 • AGEUS s.r.o., externí poradenství – bezpečnostní listy (od 2015).

Webmaster: Vlado Matuška ©
E-mail: VladoMatuska@seznam.cz